Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie (z rynku wtórnego) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach:

  1. Powierzchnia 52,58 m² (II piętro) partycypacja min. 15% maksimum 30%.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie internetowej.

Wnioski można składać w sekretariacie do dnia 28.02.2019 r.

 

Partycypacja liczona jest przez przemnożenie całkowitej powierzchni mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego na IV kwartał 2018r.

Przykład wyliczenia partycypacji:

52,58 m² x 3.787,00 zł = 199.120,46 x 15% = 29 868,07