Szanowni mieszkańcy Pyskowic

Informujemy, że sezon grzewczy 2023/2024 rozpocznie się dnia 9 października 2023. Z uwagi, iż rozruch technologiczny może trwać nawet 24hprosimy o cierpliwość.

w sprawie wprowadzenia przepisów prawnych w zakresie pułapu rekompensowanych cen ciepła sieciowego.

Pobierz dokument (PDF).

MZBM-TBS Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.11.2022 r. ulega zmianie taryfa dla ciepła.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie (z rynku wtórnego) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach:


1. Powierzchnia 38,82 m² najem od 01.06.2023r. (pokój z aneksem kuchennym - III piętro).

Partycypacja w kosztach budowy mieszkania wynosi min. 15% a maksymalnie 30% wartości mieszkania.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie internetowej.
Wnioski w zamkniętych kopertach można składać w sekretariacie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00

Partycypacja liczona jest przez przemnożenie całkowitej powierzchni mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego na II kwartał i III kwartał 2023 r.

MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek PWiK Gliwice zmienia się taryfa opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków.


W związku z powyższym z dniem 01.10.2022r. opłata będzie wynosić:
1. za wodę - 5,76 zł/m3
2. za kanalizację – 8,05 zł/m3
Informacje o wysokości opłat za mieszkanie znajdziecie Państwo w najbliższym czasie w skrzynkach pocztowych.

 

Podkategorie

Do góry

© MZBM-TBS Pyskowice Sp. z o.o.