Formularz kontaktowy

Zachęcamy Państwa do kontaktu z wykorzystaniem prostego w obsłudze FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Do pobrania

Oświadczenie właściciela mieszkania dot. osób zamieszkujących lokal (PDF)

OŚWIADCZENIE/ZGODA na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną (PDF)

Wniosek o rozłożenie na raty (PDF)

Taryfa dla ciepła (PDF)

Ulotka - Jak sekregować odpady (PDF)

Ulotka - Co wpływa na wysokość opłaty za wywóz śmieci (PDF)