MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek PWiK Gliwice zmienia się taryfa opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków.


W związku z powyższym z dniem 01.10.2021r. opłata będzie wynosić:
1. za wodę - 5,76 zł/m3
2. za kanalizację – 7,91 zł/m3
Informacje o wysokości opłat za mieszkanie znajdziecie Państwo w najbliższym czasie w skrzynkach pocztowych.

Jednocześnie Spółka Informuje, iż w sezonie grzewczym 2021/2022 sterowanie ogrzewaniem następuje poprzez tzw. „Pogodynkę” która reguluje ogrzewaniem, aby przeciwdziałać skutkom strat ciepła budynku i ma na celu je równoważyć.