MZBM-TBS ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 na czas nieokreślony

1. lokal użytkowy – biuro o pow. 38,86 m2 (teren bazy MZBM-TBS)
2. lokal użytkowy – magazyn o pow. 11,11 m2 (teren bazy MZBM-TBS)
3. lokal użytkowy – pomieszczenie stróżówki o pow. 18,00 m2 (teren bazy MZBM-TBS)

Wysokość stawki wywoławczej za najem:
1. dla poz. 1 – 12,74 zł/m2 netto
2. dla poz. 2 – 12,74 zł/m2 netto
3. dla poz. 3 – 9,00 zł/m2 netto
dodatkowo zostaną doliczone zaliczki na media.

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 20.07.2023r.
w siedzibie Spółki w Pyskowicach o godz. 11:00

 Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MZBM-TBS Sp. z o.o. nr tel. 032-233-21-07 (wew. 25) lub na stronie internetowej: www.mzbm-pyskowice.pl.

MZBM-TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.