Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie (z rynku wtórnego) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach:


1. Powierzchnia 33,29 m² najem od 01.09.2022r. (pokój z aneksem kuchennym - III piętro).

Partycypacja w kosztach budowy mieszkania wynosi min. 8% a maksymalnie 30% wartości mieszkania.

2. Powierzchnia 50,51 m² najem od 01.09.2022r. (dwa pokoje z aneksem kuchennym - III piętro).

Partycypacja w kosztach budowy mieszkania wynosi min. 22% a maksymalnie 30% wartości mieszkania.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie internetowej.
Wnioski w zamkniętych kopertach można składać w sekretariacie do dnia 19.08.2022r.

Partycypacja liczona jest przez przemnożenie całkowitej powierzchni mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego na II kwartał i III kwartał 2022r.