MZBM-TBS ogłasza przetarg na poniższe lokale użytkowe znajdujące się przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach

1. lokal użytkowy – garaż – o pow. 18,00 m2
2. lokal użytkowy – pomieszczenie strożówki – o pow. 16,00 m2

Umowy na powyższe lokale będą zawarte na czas nieokreślony od miesiąca stycznia 2022 r.

Wysokość stawki czynszowej wyjściowej w przetargu wynosi:
dla lokalu z poz. 1 – 120 zł netto
dla lokalu z poz. 2 – 10,50 zł/m2 netto
do wynajmu zostaną dodatkowo doliczone zaliczki na media.

Przetarg odbędzie się się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Wynajmujący może bez określenia przyczyny odwołać przetarg.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 32-233-21-07 wew. 25
osoba do kontaktu - Aldona Szafrańska