MZBM-TBS ogłasza przetarg na poniższe lokale użytkowe znajdujące się przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach

1. lokal użytkowy – pomieszczenie w budynku na terenie Spółki o pow. 27,54 m2
2. lokal użytkowy – pomieszczenie magazynowe - o pow. 130 m2 znajdujący się na terenie Spółki przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach

Umowy na powyższe lokale będą zawarte na czas nieokreślony od miesiąca września 2021r.

Wysokość stawki czynszowej wyjściowej w przetargu wynosi:
dla lokalu z poz. 1 – 10,50 zł/m2 netto,
dla lokalu z poz. 2 – 6,56 zł/m2 netto
do wynajmu zostaną dodatkowo doliczone zaliczki na media.

Przetarg odbędzie się się w dniu 16 września 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Wynajmujący może bez określenia przyczyny odwołać przetarg.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 32-233-21-07 wew. 25
osoba do kontaktu - Aldona Szafrańska