MZBM-TBS ogłasza przetarg na poniższe lokale użytkowe

1. lokal użytkowy w budynku przy ul.Kopernika 2 – pokój nr 6 o pow. 11,02 m2
2. lokal użytkowy – pomieszczenie magazynowe - o pow. 130 m2 znajdujący się na terenie Spółki przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach

Umowy na powyższe lokale będą zawarte na czas nieokreślony od miesiąca września 2021r.

Wysokość stawki czynszowej wyjściowej w przetargu wynosi:
dla lokalu z poz. 1 – 12,78 zł/m2 netto,
dla lokalu z poz. 2 – 6,56 zł/m2 netto
do wynajmu zostaną dodatkowo doliczone zaliczki na media.

Przetarg odbędzie się się w dniu 26 sierpnia 2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Wynajmujący może bez określenia przyczyny odwołać przetarg.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 32-233-21-07 wew. 25
osoba do kontaktu - Aldona Szafrańska