Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego o powierzchni 43,63 m2 położonego przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Pyskowicach.

 Opis lokalu:

  • instalacja wodno-kanalizacyjna,
  • instalacja elektryczna
  • brak instalacji grzewczej
  • brak instalacji gazowej
  • lokal do remontu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

  • wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m2 8,96 zł netto, która będzie podstawą ustalenia czynszu najmu w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy,
  • wadium 700,00 zł

Termin składania ofert do dnia 25.06.2021 godz. 14:00 w siedzibie Miejsckiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Ogłoszenie o przetargu - szczegółowe informacje (PDF)