MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach ogłasza przetarg na poniższy lokal użytkowy znajdujący się w Pyskowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 9 (teren bazy MZBM-TBS Sp. z o.o.):

  1. lokal użytkowy - 1 pomieszczenia portierni (stróżówki) o pow. 16,00 m2 znajdujące się na terenie Spółki przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach na czas nieokreślony

Wysokość stawki czynszowej wyjściowej w przetargu wynosi 10,65 zł/m2 netto, do wynajmu zostaną dodatkowo doliczone zaliczki na media.

Przetarg odbędzie się się w dniu 22 kwietnia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki przy ul.Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 32-233-21-07 wew. 25.
osoba do kontaktu - Aldona Szafrańska