MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, iż zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek PWiK Gliwice zmienia się taryfa opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków.


W związku z powyższym z dniem 01.10.2021r. opłata będzie wynosić:
1. za wodę - 5,76 zł/m3
2. za kanalizację – 7,91 zł/m3
Informacje o wysokości opłat za mieszkanie znajdziecie Państwo w najbliższym czasie w skrzynkach pocztowych.

Jednocześnie Spółka Informuje, iż w sezonie grzewczym 2021/2022 sterowanie ogrzewaniem następuje poprzez tzw. „Pogodynkę” która reguluje ogrzewaniem, aby przeciwdziałać skutkom strat ciepła budynku i ma na celu je równoważyć.

 

MZBM-TBS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 21.09.2021, nastąpi uzupełnienie wody w instalacjach ogrzewania. W związku z tym Spółka prosi o odkręcenie zaworów przy grzejnikach w celu ich odpowietrzenia.

Spółka informuje również, iż przekazała informację o gotowości do włączenia ogrzewania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

Planowany rozruch ogrzewania nastąpi po zakończeniu prac modernizacyjnych wykonywanych aktualnie przez IDEA 98 Sp. z o.o.

Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o.

W związku z potencjalnym zagrożeniem sanitarnym, związanym z występowaniem dzikich gołębi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach przypomina właścicielom, posiadaczom i zarządzającym nieruchomościami o konieczności starannego wykonywania prac remontowych, usuwaniu wszelkich nieszczelności oraz zabezpieczeniu budynków przed dostępem gołębi, tak aby nie mogły ich one zasiedlać i wykorzystywać do gniazdowania.

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

(Pobierz PDF)

Zmniejsz Ryzyko Zamontuj czujkę tlenku węgla.

Do głównych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych zidentyfikowano niesprawność, wadliwe działanie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych.

Podkategorie

Do góry

© MZBM-TBS Pyskowice Sp. z o.o.