Zmniejsz Ryzyko Zamontuj czujkę tlenku węgla.

Do głównych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych zidentyfikowano niesprawność, wadliwe działanie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych.

Pod tymi przyczynami, sformułowanymi w sposób ogólny, kryje się na przykład:

 • niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe,

 • stosowanie niewłaściwego rodzaju opału przez użytkowników,

 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych – w szczególności niezgodna z zalecaną w instrukcji producenta,

 • podłączanie do wspólnego przewodu kominowego urządzeń grzewczych na różne paliwa,

 • wady konstrukcyjne przewodów kominowych,

 • niedokładne lub nieterminowe usuwanie zanieczyszczeń z kominów, skutkujące nagromadzeniem się w nich sadzy i innych produktów niepełnego spalania paliwa,

W tym kontekście tragiczne skutki bywają również konsekwencją dokonywania przeróbek, napraw czy konserwacji przewodów kominowych przez niewykwalifikowane osoby oraz udrażniania przewodów kominowych z zastosowaniem cieczy palnych (tzw. wypalanie sadzy).

W związku z pojawieniem się informacji dotyczących udostępniania mieszkań w celu wykonania inwentaryzacji przewodów kominowych MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice informuje, iż wszelkie informacje o pracach wykonywanych na budynkach zarządzanych przez Spółkę, m.in. Przeglądy Przewodów Kominowch są oznaczone pieczątką Spółki oraz odpowiednim podpisem osób Zarządzajacych lub uprawnionych przez Zarząd Spółki.

W razie pojawienia się ogłoszeń bez pieczątki prosimy o przekazanie informacji do Siedziby Spólki  oraz zachowanie szczególnej ostrożności przed wpuszczaniem do mieszkań osób trzecich, które nie posiadają w/w  uprawnienia wraz z pieczątką wydanego przez MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice.

UWAGA MIESZKAŃCY STAN EPIDEMII KORONOWIRUSA NADAL TRWA. PROSIMY O ZACHOWANIE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, CZYLI:

 • Ograniczenie wyjść poza mieszkanie oraz ograniczenie kontaktów z innymi osobami.
 • Noszenie maseczek poza miejscem zamieszkania.
 • Zachowania odległości od innych osób.
 • Każdorazowo, po powrocie do mieszkania, dokładnie mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję.
 • W przypadku złego samopoczucia (gorączka, dreszcze, bóle mięśni) lub choroby bezwzględne pozostanie w domu.

Podkategorie

Do góry

© MZBM-TBS Pyskowice Sp. z o.o.