Zmniejsz Ryzyko Zamontuj czujkę tlenku węgla.

Do głównych przyczyn zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych zidentyfikowano niesprawność, wadliwe działanie lub nieprawidłową eksploatację urządzeń grzewczych oraz instalacji wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych.

W związku z pojawieniem się informacji dotyczących udostępniania mieszkań w celu wykonania inwentaryzacji przewodów kominowych MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice informuje, iż wszelkie informacje o pracach wykonywanych na budynkach zarządzanych przez Spółkę, m.in. Przeglądy Przewodów Kominowch są oznaczone pieczątką Spółki oraz odpowiednim podpisem osób Zarządzajacych lub uprawnionych przez Zarząd Spółki.

W razie pojawienia się ogłoszeń bez pieczątki prosimy o przekazanie informacji do Siedziby Spólki  oraz zachowanie szczególnej ostrożności przed wpuszczaniem do mieszkań osób trzecich, które nie posiadają w/w  uprawnienia wraz z pieczątką wydanego przez MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice.

UWAGA MIESZKAŃCY STAN EPIDEMII KORONOWIRUSA NADAL TRWA. PROSIMY O ZACHOWANIE PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, CZYLI:

  • Ograniczenie wyjść poza mieszkanie oraz ograniczenie kontaktów z innymi osobami.
  • Noszenie maseczek poza miejscem zamieszkania.
  • Zachowania odległości od innych osób.
  • Każdorazowo, po powrocie do mieszkania, dokładnie mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję.
  • W przypadku złego samopoczucia (gorączka, dreszcze, bóle mięśni) lub choroby bezwzględne pozostanie w domu.

Subcategories

Do góry

© MZBM-TBS Pyskowice Sp. z o.o.