Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyskowicach jako jednostka upoważniona przez Burmistrza Miasta Pyskowice ogłasza przetarg na dzierżawę lokali użytkowych w Pyskowicach wg poniższego wykazu:

 

 1. lokal użytkowy ul. Powstańców Śląskich 3 – o powierzchni użytkowej 43,64 m2 wadium w wysokości 400,00 zł należy wpłacić w kasie MZBM-TBS  najpóźniej do dnia 9 maja 2019r. do godz. 1200
 2. lokal użytkowy ul. Powstańców Śląskich 7 – o powierzchni użytkowej 49,07 m2 wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić w kasie MZBM-TBS najpóźniej do dnia  9 maja 2019r. do godz. 1200
 3. lokal użytkowy ul. Hutnicza 1 – o powierzchni użytkowej 31,83 m2 wadium w wysokości 250,00 zł należy wpłacić w kasie MZBM-TBS najpóźniej do dnia 9 maja 2019r. do godz. 1200

W powyższych lokalach zabrania się prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych.

Przetargi odbędą się w siedzibie Spółki przy ul.Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach, w dniu 9 maja 2019r. o godz.1230.

 

Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MZBM-TBS

nr tel. 032-233-21-07 (wew. 25) lub w Urzędzie Miasta, Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

MZBM-TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Aktualności

 • Przetarg na najem lokali użytkowych - Pyskowice, ul.Kopernika 2 i ul. Strzelców Bytomskich 9 2019-04-25

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach  ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w Pyskowicach przy ul. Kopernika 2 i ul. Strzelców Bytomskich 9. 1. lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 19,28 m2 przy ul. Kopernika 2 – stawka wywoławcza – 11,96 zł/m2 netto 2. lokale użytkowe o pow....

  Czytaj więcej...

 • Przetarg na dzierżawę lokali użytkowych 2019-04-24

  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyskowicach jako jednostka upoważniona przez Burmistrza Miasta Pyskowice ogłasza przetarg na dzierżawę lokali użytkowych w Pyskowicach wg poniższego wykazu:

  Czytaj więcej...

 • ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA Z DNIEM 01.05.2019 2019-04-24

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje że z dniem 01.05.2019r zmienia się opłata za dostarczone ciepło przez firmę IDEA 98 na podstawie z dnia 03.04.2019 nr OKA.4210.68.2018.Jad taryfy dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa URE Szczegóły w załączonym pliku.

  Czytaj więcej...

 • ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 2018-10-30

  W taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2017 r., nr OKA.4210.21(12).2017.3281.IX.RZ, zmienionej decyzją z dnia 5 lutego 2018 r., nr OKA.4210.59(8).2017.2018.3281.IX.RZ.Zmd, zmianie ulega pkt. 4.1 zawarty w części IV zatytułowanej „Rodzaje...

  Czytaj więcej...